Shared Budget: Feature ใหม่จาก Google Adwords

เพื่อนๆที่ทำ Google Adwords คงเคยเจอปัญหาเวลาที่เรามี Campaign มากกว่า 1 Campaign แล้ว บาง Campaign ก็ใช้เงินเยอะจนเกินงบในบางวัน บาง Campaign ก็เหลือเงินเยอะเกินในบางวัน

ด้วย Feature ใหม่ตัวนี้ที่ชื่อ Shared Budget จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ครับ ซึ่ง Feature ตัวนี้ Google ปล่อยออกมาตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาผ่าน Adwords Blog

ประโยชน์ของ Shared Budget

ทำให้เพื่อนๆสามารถ set Total Daili Limit ร่วมกัน สำหรับ 2 campaigns ขึ้นไปได้ โดยถ้ามี Campaign
นึงเงินใกล้จะหมดในวันนั้น ระบบจะทำการดึงงบที่ยังเหลือของอีก Campaign นึงมาทดแทนให้ครับ

วิธีใช้งาน

  1. ให้เข้าไปที่หน้าของ Google Adwords
  2. เข้าไปที่ Shared Library
  3. จากนั้นเลือก Budgets
  4. จากนั้นก็กรอกชื่อ Budget ตัวนี้เพื่อเอาไว้อ้างอิงทีหลัง
  5. เลือก Campaign ที่เราต้องการ Share Budget
  6. ใส่จำนวนเงินที่จะ Share กัน
  7. แล้วกด Save เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ

ด้วย Feature Shared budget ตัวนี้ จะช่วยให้คนที่เจอปัญหาแบบนี้ประหยัดเวลาได้มากขึ้น อาจจะเอา เวลาที่ต้องมาเซ็ตงบทุกวันตรงนี้ไปนั่งดู Youtube หรือทำอย่างอื่นแทนก็ได้นะครับ 🙂

Shared budgets | Google Adwords

Facebook Comments
Posted in Google Adwords Tagged with: , ,

Leave a Reply