ตัวอย่างเว็บคุณภาพดีสำหรับลง Banner Google

เราคัดเลือกเว็บไซต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้ามากที่สุด และต้องเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพเท่านั้น ผ่านการตรวจเช็คจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพก่อนนำเสนอลูกค้า

ตัวอย่างเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่อง การเงิน การลงทุน

– www.settrade.com (คนเข้าชมเว็บไซต์มากกว่า 100,000 คนต่อสัปดาห์)

ตัวอย่างเว็บ Banner Google การเงินการลงทุน

ตัวอย่างเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่อง Fashion Design

– www.designer.co.th (คนเข้าชมเว็บไซต์มากกว่า 50,000 คนต่อสัปดาห์)

Google Banner ตัวอย่าง

ตัวอย่างเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่อง ธุรกิจ

– www.thaifranchisecenter.com (คนเข้าชมเว็บไซต์มากกว่า 1,000,000 คนต่อสัปดาห์)

ตัวอย่าง banner google ธุรกิจ

ตัวอย่างเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพ

– www.108health.com (คนเข้าชมเว็บไซต์มากกว่า 50,000 คนต่อสัปดาห์)

Google Banner เว็บสุขภาพ

นอกจากเว็บไซต์เหล่านี้ Google ยังมีพันธมิตรเว็บไซต์สำหรับลง Banner อีกมากกว่า 1 แสนเว็บไซต์

Facebook Comments