คำศัพท์เฉพาะใน Google Adwords

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะขอมาแชร์คำศัพท์เฉพาะที่น่าสนใจในการทำโฆษณา Google Adwords ให้ได้ทราบกันนะครับ เริ่มกันเลยครับ

Keyword – คำที่ผู้ใช้ค้นหา
Landing Page – หน้าปลายทางที่ปรากฎหลังจากที่ผู้ใช้คลิกโฆษณา
CTR (Click through rate) – อัตราจำนวนการคลิกต่อจำนวนครั้งที่ของโฆษณาปรากฎ
Imp (Impression) – จำนวนครั้งที่มีการเห็นโฆษณา
Relevancy – ความเกี่ยวข้องของโฆษณากับ Landing page
Quality Score – คะแนนการโฆษณาของแต่ละ Keyword มีตั้งแต่ 1-10 คะแนน
CPC (Cost per click) – ค่าคลิกต่อครั้ง
CPM (Cost per impression) – ค่าคลิกต่อ 1,000 จำนวนครั้งที่มีการเห็น
CPA (Cost per acquisition) – ค่าคลิกต่อ Conversion เช่นการสมัครสมาชิก หรือการซื้อสินค้า
Max. CPC – ค่าคลิกสูงสุดต่อครั้ง (บาท) ที่เราตั้งไว้ ไม่ให้เกินค่านี้
Status -สถานะของโฆษณา
Campaign – แคมเปญโฆษณาในการโฆษณา มีไว้เพื่อบริหาร จัดการ และจำแนกหมวดหมู่โฆษณา

Max. CPC – ค่าคลิกสูงสุดต่อครั้ง (บาท) ที่เราตั้งไว้ ไม่ให้เกินค่านี้

Facebook Comments
Posted in Google Adwords

Leave a Reply