โฆษณาแบบ Display คืออะไร?

การลงโฆษณาแบบ Display หรือเรียกภาษาชาวบ้านว่า ลงแบบแบนเนอร์ (Banner)  มีประโยชน์มากในการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดอารมณ์ร่วม หรือตื่นเต้นในการนำเสนอของผู้โฆษณา

สำหรับ Google นั้น การลงโฆษณาแบบ Display สามารถลงได้ทั้ง

1. แบบ Flash (แบนเนอร์แบบภาพเคลื่อนไหว)

2. Video

3. รูป

Facebook Comments
Posted in Google Adwords, โฆษณาแบนเนอร์ Google